اساسنامه

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و مطابق با قانون تجارت و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343/12/16و آئین‌نامه اجرایی آن، خرید زمین و تهیه طرح و اجرای کارهای ساختمانی آن در تهران و شهرستانها و تخصیص آپارتمان به متقاضیان از طریق فروش آپارتمان و یا از طریق تشکیل شرکت‌های مخصوص برای هر واحد ساختمانی از عرصه و اعیانی و بالاخره کلیه اقدامات لازم برای انجام موضوع شرکت، موضوع فعالیت ونک پارک می باشد.

ارتباط با ما

  • استان تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، بالاتر از چهارراه هرمزان، مجتمع آتی سنتر، شرکت ونک پارک
  • تلفن : 02188374096
  • فکس :02188571732
  • پست الکترونیک : vanakpark1353@gmail.com

مزایده و مناقصه